Obec Lacková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.01.2017 Vypracovanie diela: Program rozvoja obce Lacková
200.00 € s DPH Obec Lacková MOAD s.r.o 18.01.2017
12.01.2017 Prenájom pozemkov KN-C č.1801,1806,1809,1813,1815
3/2016
15.78 € s DPH Agro Hniezdne Obec Lacková 30.12.2016
02.01.2017 Dodatok č.1 ku kupnej zmluve č.2/2016 zo dňa 30.11.2016
0.00 € s DPH Ján Billík Obec Lacková 02.01.2017
29.12.2016 Prenájom "obecná stodola"
1/2016
40.00 € bez DPH SHR Ing.Jozef Osvald Obec Lacková 29.12.2016
29.12.2016 Prenájom pozemku KN-C č.711
2/2016
12.44 € bez DPH SHR Ing.Jozef Osvald Obec Lacková 29.12.2016
29.12.2016 Zhotovenie webového sídla obce
NSWD-13-11-2016-SK
480.00 € bez DPH Obec Lacková Galileo Corporation s.r.o. 29.12.2016
29.12.2016 Zabezpečenie prevádzky webového sídla,poskytovanie redakčného systému, poskytovanie webhostingových služieb súvisiacich s prevádzkou webového sídla
NSWW-13-11-2016-SK
200.00 € bez DPH Obec Lacková Galileo Corporation s.r.o. 29.12.2016
30.11.2016 Pozemok parcela KN-C č.619
2/2016
127.00 € bez DPH Ján Billík Obec Lacková 30.11.2016
30.11.2016 Predaj pozemkov parcela KN C č.308/2 a 310/1
1/2016
153.00 € s DPH Monika Olejárová Obec Lacková 30.11.2016
28.11.2016 Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
4439003771
24.05 € s DPH Obec Lacková Komunálna poisťovňa 23.11.2016
28.11.2016 Poistenie majetku
4419009225
95.00 € s DPH Obec Lacková Komunálna poisťovňa 23.11.2016
06.10.2016 Aktualizácia programov a systémová podpora.
tz2016-08-23dh1
359.00 € bez DPH Obec Lacková TOPSET Solutions s.r.o 06.10.2016
05.10.2016 Právne zastupovanie vo veci určenia vlastníckeho práva, konanie vedené na Okresnom súde Stará Ľubovňa, č. k. 1C/18/2016, žalobca Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov Obce Lacková
500.00 € bez DPH Obec Lacková JUDr. Marián Geleneky 06.09.2016
11.08.2016 Predaj pozemkov KN E č.1325/3 OP časť o výmere 50 m2 a č.2282/4 OP časť o výmere 4 m2.
162.00 € bez DPH Mgr. Ľudmila Janošková Obec Lacková 01.08.2016
11.08.2016 Dodatok k zmluve č.1 k nájomnej zmluve č.3/2013 (intravilán-pozemky pod družstvom)
Dodatok č.1
481.80 € s DPH AGRO-Hniezdne sro Obec Lacková 23.06.2016
Zobrazených 1 - 15 z celkových 86.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6