Obec Lacková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
30.11.2014 Predaj parcely registra C č.559/2 , TTP,výmera 636 m2.
2/2014
4960.80 € bez DPH Ľubomír Lopatovský Obec Lacková 29.11.2014
05.11.2014 Darovanie pozemkov v prospech obce za účelom realizácie územia na IBV
0.00 € s DPH Obec Lacková Limanek,Dlubačová, Galík, manž.Krafčíkovci 19.10.2014
10.09.2014 Prenájom nebytových priestorov-"obecnej stodoly".
4/2014
40.00 € s DPH SHR Rudolf Osvald Obec Lacková 01.09.2014
02.09.2014 Zhotovenie 40 ks prezentačných výrobkov vo forme pletených košíčkov pre potreby obce Lacková na prezentačné účely Expozície košikárstva, realizované v rámci programu "Spoločne pre región" Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice, s.r.o.
1/2014
200.00 € s DPH Obec Lacková Alojz Gallík 01.07.2014
21.08.2014 Prenájom pozemku KN-C č.711 v k.ú Lacková
3/2014
12.44 € s DPH SHR Rudolf Osvald Obec Lacková 01.08.2014
12.08.2014 Zmena rozpočtu projektu č.145/2013/SPR
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Lacková Karpatská nadácia 25.07.2014
12.08.2014 Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK
405/2014/OK
1000.00 € s DPH Obec Lacková Prešovský samosprávny kraj 30.07.2014
15.07.2014 Prenájom pozemkov RKC N.Ružbachy obci Lacková (okolo domu kultúry)
1/2014
0.00 € s DPH Obec Lacková Rímsko-katolícka cirkev 17.06.2014
15.07.2014 Prenájom pozemkov RKC Nižné Ružbachy obci Lacková (priestor cintorína)
2/2014
0.00 € s DPH Obec Lacková Rímsko-katolícka cirkev 17.06.2014
23.05.2014 Zvýšenie výmery prenajímanej plochy
20.00 € bez DPH AGRO-Hniezdne s.r.o Obec Lacková 22.05.2014
23.04.2014 Zmluva o aktualizácii programov-dodatok č.4
A/1168/06/2008
114.00 € s DPH Obec Lacková TOPSET Solution s.r.o 22.04.2014
20.03.2014 Grant na podporu projektu "Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov".
KN/021/2014/SPR
2514.35 € s DPH Obec Lacková Karpatská nadácia 18.03.2014
19.03.2014 Likvidácia odpadových vôd zo žumpy
58/2014/ZoD/DK
0.00 € s DPH Obec Lacková Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť 03.03.2014
19.03.2014 Spolupráca pri projekte "Cesta minerálnych prameňov"
0.00 € s DPH Obec Lacková Severný Spiš-Pieniny 18.03.2014
28.01.2014 Prenájom nebytových priestorov
1/2014
1.00 € bez DPH Obec Lacková František a Daniela Grechová 02.01.2014
Zobrazených 46 - 60 z celkových 86.
1 2 4 6