Obec Lacková

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: NSWD-13-11-2016-SK

Názov objednávateľa: Obec Lacková

Adresa objednávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO objednávateľa: 00329983

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet zmluvy: Zhotovenie webového sídla obce

Zmluvná cena: 480.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.12.2016

Datum zverejnenia: 29.12.2016

Dokumenty Pdf dielo_Lacková.pdf ( veľkosť: 446,6 KB, aktualizované: Štvrtok 29. December 2016 16:14 )