Obec Lacková

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3/2016

Názov objednávateľa: Agro Hniezdne

Adresa objednávateľa: Hniezdne 180, 06501 Hniezdne

IČO objednávateľa: 36462179

Názov dodávateľa: Obec Lacková

Adresa dodávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO dodávateľa: 00329983

Predmet zmluvy: Prenájom pozemkov KN-C č.1801,1806,1809,1813,1815

Zmluvná cena: 15.78 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.12.2016

Datum zverejnenia: 12.01.2017

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva -agro 3 2016 potoky.pdf ( veľkosť: 500,7 KB, aktualizované: Štvrtok 12. Január 2017 10:59 )