Obec Lacková

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2016

Názov objednávateľa: Ján Billík

Adresa objednávateľa: Tatranská 1062/3, 06401 Stará Ľubovňa

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Lacková

Adresa dodávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO dodávateľa: 00329983

Predmet zmluvy: Pozemok parcela KN-C č.619

Zmluvná cena: 127.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2016

Datum zverejnenia: 30.11.2016

Dokumenty Pdf kupno predajna zmluva-obec vs. billík zverejnenie.pdf ( veľkosť: 513,8 KB, aktualizované: Streda 30. November 2016 14:10 )