Obec Lacková

Zmluva

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lacková

Adresa objednávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO objednávateľa: 00329983

Názov dodávateľa: JUDr. Marián Geleneky

Adresa dodávateľa: Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 42 027 942

Predmet zmluvy: Právne zastupovanie vo veci určenia vlastníckeho práva, konanie vedené na Okresnom súde Stará Ľubovňa, č. k. 1C/18/2016, žalobca Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov Obce Lacková

Zmluvná cena: 500.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.09.2016

Datum zverejnenia: 05.10.2016

Dokumenty