Obec Lacková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.01.2014 Prenájom pozemkov obce Lacková
7/2013
4.00 € bez DPH Jozef Selep Obec Lacková 20.01.2014
28.01.2014 Zmena zmluvných podmienok zmluvy o dielo zo dňa 30.5.2013
7000.00 € s DPH Obec Lacková NUMERAL s.r.o 23.01.2014
18.01.2014 Zabezpečenie verejného obstarávania.
5 2013
100.00 € bez DPH Obec Lacková Alena Galbavá 19.12.2013
31.12.2013 Prenájom pozemku KN - C č.1790.
8/2013
2.60 € bez DPH Mária Lopatovská Obec Lacková 20.12.2013
31.10.2013 Dodávka , montáž , odstránenie a odvoz odpadu v rámci výmeny okien v budove Domu kultúry v obci Lacková.
3398.80 € s DPH Obec Lacková OK OKNO PROFI-spol., s.r.o. 31.10.2013
10.10.2013 Dodatok k nájomnej zmluve č.5/2013
0.00 € s DPH Ján Osvald Obec Lacková 08.10.2013
10.10.2013 Dodatok k nájomnej zmluve č.6/2013
0.00 € s DPH Mária Galiková Obec Lacková 08.10.2013
10.10.2013 Dodatok k nájomnej zmluve č.3/2013
0.00 € s DPH Agro-Hniezdne Obec Lacková 04.10.2013
02.10.2013 Predaj nehnuteľnosti - časti parciel KN-C 370/1, KN-E 175/1 a 2283/5 o celkovej výmere 17m2.
1/2013
51.00 € s DPH Alojz Lompart Obec Lacková 02.10.2013
19.09.2013 Predmetom zmluvy je spracovanie projektového zámeru na čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EU pre projekt: „Regenerácia centra obce Lacková“ v zmysle príslušnej Výzva OP ROP- 4.1a
950.00 € bez DPH Obec Lacková MJM Group s.r.o. 02.09.2013
10.09.2013 Výpožička parcely č.123/7 v k.ú Lacková za účelom realizácie projektu "Regenerácia centra obce Lacková"
1/2013
0.00 € s DPH Obec Lacková František a Daniela Grechová 09.09.2013
03.09.2013 Prenájom pozemku č.123/7 v k.ú.obce Lacková
1.00 € s DPH Obec Lacková František a Daniela Grechová 24.04.2013
30.07.2013 Prenájom pozemkov obce Lacková
4/2013
0.20 € bez DPH Jozef Selep Obec Lacková 23.07.2013
22.07.2013 Prenájom pozemkov obce Lacková
6/2013
0.88 € bez DPH Mária Galiková Obec Lacková 22.07.2013
22.07.2013 Prenájom pozemkov obce Lacková
5/2013
18.30 € bez DPH Ján Osvald Obec Lacková 22.07.2013
Zobrazených 61 - 75 z celkových 86.
1 2 3 5