Obec Lacková

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lacková

Adresa objednávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO objednávateľa: 00329983

Názov dodávateľa: MOAD s.r.o

Adresa dodávateľa: Jesenná 6, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 48189308

Predmet zmluvy: Vypracovanie diela: Program rozvoja obce Lacková

Zmluvná cena: 200.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.01.2017

Datum zverejnenia: 24.01.2017

Dokumenty Pdf Zmluva-o-dielo_PRO-2016-2022_návrh_Lacková ok.pdf ( veľkosť: 333,2 KB, aktualizované: Utorok 24. Január 2017 08:27 )