Obec Lacková

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Mgr. Ľudmila Janošková

Adresa objednávateľa: Letná č.1072/3 Stará Ľubovňa

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Lacková

Adresa dodávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO dodávateľa: 00329983

Predmet zmluvy: Predaj pozemkov KN E č.1325/3 OP časť o výmere 50 m2 a č.2282/4 OP časť o výmere 4 m2.

Zmluvná cena: 162.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.08.2016

Datum zverejnenia: 11.08.2016

Dokumenty Pdf KZ obec Lackova p.Janošková.pdf ( veľkosť: 305,4 KB, aktualizované: Štvrtok 11. August 2016 15:28 )