Obec Lacková

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2016

Názov objednávateľa: SHR Ing.Jozef Osvald

Adresa objednávateľa: Lacková č.57, 06501 p.Hniezdne

IČO objednávateľa: 50009737

Názov dodávateľa: Obec Lacková

Adresa dodávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO dodávateľa: 00329983

Predmet zmluvy: Prenájom "obecná stodola"

Zmluvná cena: 40.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.12.2016

Datum zverejnenia: 29.12.2016

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva -osvald jozef -stodola.pdf ( veľkosť: 657,3 KB, aktualizované: Štvrtok 29. December 2016 15:57 )