Obec Lacková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.12.2015 Zhotovenie diela-Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV
JO 101215-4-2
120.00 € s DPH Obec Lacková Premier Consulting EU, s.r.o 10.12.2015
17.12.2015 Vyhotovenie diela-dokumentu-štúdie uskutočniteľnosti projektu pre PRV
JO 101215-5-1
1075.20 € s DPH Obec Lacková Premier Consulting EU, s.r.o 10.12.2015
17.12.2015 Zhotovenie diela - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV
JO 101215-5-2
120.00 € s DPH Obec Lacková Premier Consulting EU, s.r.o 10.12.2015
05.11.2015 Prenájom pozemku KN-C č.1643
1/2015
4.56 € bez DPH František Grech Obec Lacková 27.10.2015
22.10.2015 Predaj pozemkov KN-C č.124 a 756/2.
1/2015
322.00 € bez DPH Milan Hanzes Obec Lacková 21.10.2015
22.10.2015 Predaj pozemkov KN-C č.124 a 756/1.
2/2015
530.00 € bez DPH Ing. František Grech Obec Lacková 21.10.2015
17.08.2015 Projektové práce "Vybudovanie, obnova a revitalizácia vnútornej infraštruktúry obce Lacková"
8160.00 € s DPH Obec Lacková Ing.arch.Radoslav Repka 17.08.2015
25.06.2015 Prenájom nehnuteľnosti parcela KN-C č.1644
13.26 € bez DPH Jozef Selep Obec Lacková 19.06.2015
15.06.2015 Vyhotovenie diela, ktorého predmetom sú činnosti spadajúce pod písmeno C, bodu 2, článku 45, Nariadenia o podpore rozvoja vidieka, súvisiace so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
1/2015 PRV
19999.00 € bez DPH Obec Lacková Premier Consulting, spol. s r.o. 03.06.2015
20.05.2015 Prezentačné košikárske výrobky
1/2015
140.00 € s DPH Obec Lacková Alojz Gallík 01.03.2015
20.05.2015 Prezentačné košikárske výrobky určené na ďalší predaj v rámci expozície košikárstva
2/2012
80.00 € s DPH Obec Lacková Alojz Gallík 01.05.2015
08.04.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z.
38/2015/§54-VZ
1548.00 € s DPH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa Obec Lacková 01.04.2015
08.04.2015 Vytvorenie audiovizuálneho diela a udelenie licencie na jeho použitie pri výrobe programu-"Kapura"
ZM2007192
220.00 € s DPH Rozhlas a televízia Slovenska Obec Lacková 26.02.2015
26.03.2015 Výroba 10 ks prezentačných výrobkov vo forme prútených výrobkov.
2/2014
150.00 € bez DPH Obec Lacková Alojz Gallík 01.12.2014
30.11.2014 Predaj pozemku parcela registra C č.559/3, TTP, výmera 631 m2.
1/2014
3281.20 € bez DPH PaedDr. Danka Matiová Obec Lacková 28.11.2014
Zobrazených 31 - 45 z celkových 86.
1 3 5 6