Obec Lacková

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.07.2013 Prenájom pozemkov obce Lacková
3/2013
780.00 € bez DPH AGRO-Hniezdne s.r.o Obec Lacková 22.07.2013
22.07.2013 Prenájom pozemkov obce Lacková
3/2013
700.00 € bez DPH AGRO-Hniezdne s.r.o Obec Lacková 22.07.2013
11.07.2013 Vykonanie auditu obce Lacková
3/2013
360.00 € s DPH Obec Lacková Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 533 01.07.2013
06.06.2013 Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a na realizáciu stavby s názvom: „Regenerácia centra obce Lacková“
11760.00 € s DPH Obec Lacková NUMERAL,s.r.o 30.05.2013
04.04.2013 Program O2 fér s platbou na faktúru-100 minút do SR a EÚ (akcia - 5€/mesačne t.j 100min/5€ po dobu 30 mesiacov)
1-4O2TEBF
10.00 € s DPH Obec Lacková Telefonica Slovakia s.r.o 27.03.2013
11.12.2012 parcela registra E-2282/6
3/2012
93.00 € bez DPH Ing. Vladimír Gálik Obec Lacková 27.11.2012
03.12.2012 Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Lacková
20.00 € bez DPH Obec Lacková Ladislav Čajko 27.11.2012
27.11.2012 Parcela č.371/2
1/2012
1.00 € bez DPH František Osvald Obec Lacková 20.11.2012
27.11.2012 Pozemok registra C parcela č.123/8 a parcela č.125
2/2012
1.00 € bez DPH Milan Hanzes Obec Lacková 20.11.2012
28.03.2012 Poskytnutie finančných prostriedkov na Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR
1781/2011
20000.00 € s DPH Obec Lacková Úrad vlády Slovenskej republiky 14.03.2012
04.01.2012 Predmetom zmluvy je vytvorenie, prevádzkovanie a využívanie internetového portálu, vrátane poskytovania technickej pomoci objednávateľovi.
90.00 € s DPH Obec Lacková Regionálne vzdelávacie centrum – združenie obcí 03.01.2012
Zobrazených 76 - 86 z celkových 86.
1 2 3 4 6 Nasledujúca »