Obec Lacková

Zmluva

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.3/2013 (intravilán)

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č.1

Názov objednávateľa: AGRO-Hniezdne sro

Adresa objednávateľa: Hniezdne 180, 06501 Hniezdne

IČO objednávateľa: 36462179

Názov dodávateľa: Obec Lacková

Adresa dodávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO dodávateľa: 00329983

Predmet zmluvy: Dodatok k zmluve č.1 k nájomnej zmluve č.3/2013 (intravilán-pozemky pod družstvom)

Zmluvná cena: 481.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.06.2016

Datum zverejnenia: 11.08.2016

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k NZ Agro pod družstvom.pdf ( veľkosť: 449,6 KB, aktualizované: Štvrtok 11. August 2016 15:31 )