Obec Lacková

Zmluva

Dodatok č.1 ku kupnej zmluve č.2/2016

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Ján Billík

Adresa objednávateľa: Tatranská 1062/3, 06401 Stará Ľubovňa

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Lacková

Adresa dodávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO dodávateľa: 00329983

Predmet zmluvy: Dodatok č.1 ku kupnej zmluve č.2/2016 zo dňa 30.11.2016

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.01.2017

Datum zverejnenia: 02.01.2017

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 ku KZ -Billik.pdf ( veľkosť: 439,8 KB, aktualizované: Utorok 03. Január 2017 13:40 )