Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2017

Zápisnica z XX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.4.2017 Stiahnuté: 641x

Zápisnica z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 02.06.2017 Stiahnuté: 640x

Zápisnica z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.06.2017 Stiahnuté: 622x

Zápisnica z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 28.09.2017 Stiahnuté: 492x

Zápisnica z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 03.11.2017 Stiahnuté: 589x

Zápisnica z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 06.12.2017 Stiahnuté: 461x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2016

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 12.02.2016 Stiahnuté: 487x

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.03.2016 Stiahnuté: 584x

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 15.04.2016 Stiahnuté: 582x

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 18.06.2016 Stiahnuté: 440x

Zápisnica z XIV.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.6.2016 Stiahnuté: 589x

Zápisnica z XV.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 23.9.2016 Stiahnuté: 587x

Zápisnica z XVI.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 17.11.2016 Stiahnuté: 603x

Zápisnica z XVII.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 16.12.2016 Stiahnuté: 689x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2015

Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 07.02.2015 Stiahnuté: 491x

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 01.05.2015 Stiahnuté: 464x

Zápisnica zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 05.06.2015 Stiahnuté: 360x

Zápisnica z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.06.2015 Stiahnuté: 410x

Zápisnica zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 25.09.2015 Stiahnuté: 444x

Zápisnica zo VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 06.11.2015 Stiahnuté: 544x

Stránka