Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2019

Zápisnica z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 247x | 15.04.2021

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2018

Zápisnica z XXXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 5.11.2018 Stiahnuté: 436x | 26.08.2019

Zápisnica z USTANOVUJÚCEHO zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 388x | 26.08.2019

Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 261x | 26.08.2019

Zápisnica z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 506x | 07.03.2018

Zápisnica z XXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 2.3.2018 Stiahnuté: 494x | 12.06.2018

Zápisnica z XXVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.4.2018 Stiahnuté: 494x | 12.06.2018

Zápisnica z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 29.6.2018 Stiahnuté: 560x | 22.08.2018

Zápisnica z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27.9.2018 Stiahnuté: 512x | 07.11.2018

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2017

Zápisnica z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 20.1.2017 Stiahnuté: 588x | 13.02.2017

Zápisnica z XIX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 25.3.2017 Stiahnuté: 477x | 24.04.2017

Zápisnica z XX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.4.2017 Stiahnuté: 607x | 14.06.2017

Zápisnica z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 02.06.2017 Stiahnuté: 594x | 09.08.2017

Zápisnica z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.06.2017 Stiahnuté: 594x | 16.10.2017

Zápisnica z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 28.09.2017 Stiahnuté: 458x | 07.01.2018

Zápisnica z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 03.11.2017 Stiahnuté: 556x | 07.01.2018

Zápisnica z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 06.12.2017 Stiahnuté: 425x | 07.03.2018

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2016

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 12.02.2016 Stiahnuté: 464x | 20.01.2017

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.03.2016 Stiahnuté: 536x | 20.01.2017

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 15.04.2016 Stiahnuté: 548x | 20.01.2017

Stránka