Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2018

Zápisnica z XXVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.4.2018 Stiahnuté: 425x | 12.06.2018

Zápisnica z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 29.6.2018 Stiahnuté: 472x | 22.08.2018

Zápisnica z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27.9.2018 Stiahnuté: 433x | 07.11.2018

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2017

Zápisnica z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 20.1.2017 Stiahnuté: 523x | 13.02.2017

Zápisnica z XIX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 25.3.2017 Stiahnuté: 426x | 24.04.2017

Zápisnica z XX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.4.2017 Stiahnuté: 533x | 14.06.2017

Zápisnica z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 02.06.2017 Stiahnuté: 508x | 09.08.2017

Zápisnica z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.06.2017 Stiahnuté: 528x | 16.10.2017

Zápisnica z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 28.09.2017 Stiahnuté: 405x | 07.01.2018

Zápisnica z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 03.11.2017 Stiahnuté: 500x | 07.01.2018

Zápisnica z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 06.12.2017 Stiahnuté: 373x | 07.03.2018

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2016

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 12.02.2016 Stiahnuté: 428x | 20.01.2017

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.03.2016 Stiahnuté: 480x | 20.01.2017

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 15.04.2016 Stiahnuté: 495x | 20.01.2017

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 18.06.2016 Stiahnuté: 354x | 20.01.2017

Zápisnica z XIV.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.6.2016 Stiahnuté: 429x | 29.03.2017

Zápisnica z XV.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 23.9.2016 Stiahnuté: 443x | 29.03.2017

Zápisnica z XVI.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 17.11.2016 Stiahnuté: 495x | 29.03.2017

Zápisnica z XVII.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 16.12.2016 Stiahnuté: 579x | 29.03.2017

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2015

Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 07.02.2015 Stiahnuté: 412x | 20.01.2017

Stránka