Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2019

Zápisnica z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 205x | 15.04.2021

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2018

Zápisnica z XXXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 5.11.2018 Stiahnuté: 351x | 26.08.2019

Zápisnica z USTANOVUJÚCEHO zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 278x | 26.08.2019

Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 208x | 26.08.2019

Zápisnica z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 448x | 07.03.2018

Zápisnica z XXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 2.3.2018 Stiahnuté: 425x | 12.06.2018

Zápisnica z XXVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.4.2018 Stiahnuté: 431x | 12.06.2018

Zápisnica z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 29.6.2018 Stiahnuté: 478x | 22.08.2018

Zápisnica z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27.9.2018 Stiahnuté: 436x | 07.11.2018

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2017

Zápisnica z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 20.1.2017 Stiahnuté: 526x | 13.02.2017

Zápisnica z XIX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 25.3.2017 Stiahnuté: 428x | 24.04.2017

Zápisnica z XX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.4.2017 Stiahnuté: 535x | 14.06.2017

Zápisnica z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 02.06.2017 Stiahnuté: 513x | 09.08.2017

Zápisnica z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.06.2017 Stiahnuté: 532x | 16.10.2017

Zápisnica z XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 28.09.2017 Stiahnuté: 409x | 07.01.2018

Zápisnica z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 03.11.2017 Stiahnuté: 505x | 07.01.2018

Zápisnica z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 06.12.2017 Stiahnuté: 380x | 07.03.2018

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2016

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 12.02.2016 Stiahnuté: 430x | 20.01.2017

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.03.2016 Stiahnuté: 484x | 20.01.2017

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 15.04.2016 Stiahnuté: 497x | 20.01.2017

Stránka