Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2020

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 12.6.2020 Stiahnuté: 141x

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 26.6.2020 Stiahnuté: 132x

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 24.7.2020 Stiahnuté: 137x

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 158x

Zápisnica z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 18.12.2020 Stiahnuté: 155x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2019

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.3.2019 Stiahnuté: 326x

Zápisnica zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 6.6.2019 Stiahnuté: 400x

Zápisnica zo V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 23.8.2019 Stiahnuté: 225x

Zápisnica z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 8.11.2019 Stiahnuté: 210x

Zápisnica z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 259x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2018

Zápisnica z XXXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 5.11.2018 Stiahnuté: 446x

Zápisnica z USTANOVUJÚCEHO zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 399x

Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 271x

Zápisnica z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 520x

Zápisnica z XXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 2.3.2018 Stiahnuté: 534x

Zápisnica z XXVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.4.2018 Stiahnuté: 515x

Zápisnica z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 29.6.2018 Stiahnuté: 577x

Zápisnica z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27.9.2018 Stiahnuté: 535x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2017

Zápisnica z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 20.1.2017 Stiahnuté: 602x

Zápisnica z XIX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 25.3.2017 Stiahnuté: 493x

Stránka