Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2020

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 12.6.2020 Stiahnuté: 162x

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 26.6.2020 Stiahnuté: 158x

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 24.7.2020 Stiahnuté: 160x

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 181x

Zápisnica z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 18.12.2020 Stiahnuté: 178x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2019

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.3.2019 Stiahnuté: 352x

Zápisnica zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 6.6.2019 Stiahnuté: 426x

Zápisnica zo V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 23.8.2019 Stiahnuté: 254x

Zápisnica z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 8.11.2019 Stiahnuté: 233x

Zápisnica z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 282x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2018

Zápisnica z XXXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 5.11.2018 Stiahnuté: 473x

Zápisnica z USTANOVUJÚCEHO zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 420x

Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 291x

Zápisnica z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 546x

Zápisnica z XXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 2.3.2018 Stiahnuté: 595x

Zápisnica z XXVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.4.2018 Stiahnuté: 542x

Zápisnica z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 29.6.2018 Stiahnuté: 604x

Zápisnica z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27.9.2018 Stiahnuté: 562x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2017

Zápisnica z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 20.1.2017 Stiahnuté: 635x

Zápisnica z XIX.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 25.3.2017 Stiahnuté: 517x

Stránka