Navigácia

Obsah

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,  
 

      vitajte na na internetovej stránke obce Lacková. Veríme, že každý si tu nájde hľadané informácie o živote v našej obci, o jej histórii, súčasnosti, o práci obecného úradu, starostu obce i obecného zastupiteľstva.

Obec Lacková sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, v Prešovskom samosprávnom kraji. Obec s celkovou rozlohou 617 ha sa nachádza v nadmorskej výške 560 metrov a rozprestiera sa vo východnej časti Spišskej Magury. Dôležitým úkazom obce je množstvo minerálnych prameňov a vôd. Prvé písomné  zmienky o obci Lacková pochádzajú z roku 1408. V 15. až 18. storočí bola v Poľskom zálohu, trinásť spišských miest vykúpila až Mária Terézia. Obyvatelia sa v minulosti venovali predovšetkým poľnohospodárstvu, tkáčstvu, lesným prácam, výrobe náradia. Obec je však známa hlavne výrobou košíkov z vŕbového prútia. Obec má vlastný erb, pre ktorý bola podkladom obecná pečať pochádzajúca zo 17. a začiatku 18. storočia. Na pečati s kruhopisom "S. Emilo Lackova" je vyobrazený anjel na koni, vpravo od neho je vetvička. V tejto malej, no hrdej obci  žili a žijú generácie pracovitých a veriacich ľudí. V súčasnosti má obec 164 obyvateľov. Dominantou obce je kostol  postavený v roku 1908 v novorománskom štýle. Nad obcou zaujme "Krížová cesta", po absolvovaní ktorej sa môžete občerstviť pri prameni minerálnej vody. Blízkosť kúpeľov Vyšné Ružbachy, hradu Stará Ľubovňa, neďaleké Belianske či Vysoké Tatry alebo Pieniny dávajú obci predpoklad na rozvoj vidieckej turistiky. 

05.03.2024

Lackovské hravé hry

Lackovské hravé hry

hravý prázdninový podvečer

Detail

17.02.2024

Fašiangova šiška

Fašiangova šiška

Tradičné fašiangové podujatie

Detail

14.02.2024

Fašiangová zabíjačka

Fašiangová zabíjačka

Zabíjačka

Detail

24.01.2024

Vianočný punč

Vianočný punč

Vianočný punč s dobrou hudbou

Detail

24.01.2024

Mikuláš

Mikuláš

Privítanie Mikuláša

Detail