Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.08.2022

Zámennázmluva na pozemky

ZZ 2022

Neuvedené

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov obce Lacková

Obec Lacková

28.02.2022

Zmluva o dielo

2022

24 000,00 EUR

VALÍNEK s.r.o

Obec Lacková

27.12.2021

Zámenná zmluva

2021

Neuvedené

František Osvald

Obec Lacková

13.10.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

5/2021

61,00 EUR

Krafčíková Anna, Krafčík Ján, Krafčík Pavol, Fialová Zuzana

Obec Lacková

27.09.2021

Kúpna zmluva

2021

57,00 EUR

Jozef Osvald

Obec Lacková

16.06.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku č.3/2021

3/2021

89,00 EUR

Mária Gallíková

Obec Lacková

20.05.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku č.2/2021

2/2021

18,00 EUR

Ing.Jozef Osvald ml.

Obec Lacková

09.02.2021

Nájomná zmluva

1/2021

1,30 EUR

Ing.Jozef Osvald ml.

Obec Lacková

20.01.2021

Kúpna zmluva

1/2021

184,80 EUR

Lukáš Štefánik

Obec Lacková

21.08.2020

Kúpna a zámenná zmluva

2020

12 255,00 EUR

AGRO-HNIEZDNE s.r.o

Obec Lacková

19.08.2020

Zmluva o prenájme miestnosti v rámci KD Lacková

1/2020

50,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov obce Lacková

Obec Lacková

15.01.2020

Mandátna zmluvy

0

450,00 EUR

Ing.Sylvia Slavkovská

Obec Lacková

09.12.2019

Kúpna zmluva

2019

63,00 EUR

Marcela Krafčíková

Obec Lacková

21.11.2019

Zmluva o dielo

2019

23 031,47 EUR

Obec Lacková

JUNO DS s.r.o

05.11.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

5/2019

44,00 EUR

Obec Lacková

Martin Mrug

15.10.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.4/2019 uzatvorenej dňa 11.9.2019

1

Neuvedené

Ing. Jozef Osvald

Obec Lacková

01.10.2019

Z M L U V A č. 140173 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

140173 08U02

95 000,00 EUR

Obec Lacková

Environmentálny fond

23.09.2019

Zmluva o dielo

01/2019

99 746,68 EUR

Peter Sabol

Obec Lacková

11.09.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

4/2019

774,80 EUR

Ing. Jozef Osvald

Obec Lacková

11.09.2019

Nájomná zmluva

1/2019

37,30 EUR

Ing. Jozef Osvald

Obec Lacková

11.09.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - univerzál

2019

Neuvedené

Obec Lacková

Prima banka Slovensko

11.09.2019

Zmluva o úvere Municipálny úver - univerzál

75/002/19

20 000,00 EUR

Obec Lacková

Prima banka Slovensko

20.08.2019

Zmluva o grantovom fonde

2019

Neuvedené

Obec Lacková

Prima banka Slovensko

03.07.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

3/2019

265,20 EUR

Danka Matiová

Obec Lacková

01.07.2019

Zmluva o municipálnom úvere-Eurofondy(A) č.75/002/18 Dodatok č.1

1

62 186,64 EUR

Obec Lacková

Prima banka Slovensko

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: