Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.11.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

5/2019

44,00 EUR

Obec Lacková

Martin Mrug

15.10.2019

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.4/2019 uzatvorenej dňa 11.9.2019

1

Neuvedené

Ing. Jozef Osvald

Obec Lacková

01.10.2019

Z M L U V A č. 140173 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

140173 08U02

95 000,00 EUR

Obec Lacková

Environmentálny fond

23.09.2019

Zmluva o dielo

01/2019

99 746,68 EUR

Peter Sabol

Obec Lacková

11.09.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemku

4/2019

774,80 EUR

Ing. Jozef Osvald

Obec Lacková

11.09.2019

Nájomná zmluva

1/2019

37,30 EUR

Ing. Jozef Osvald

Obec Lacková

11.09.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - univerzál

2019

Neuvedené

Obec Lacková

Prima banka Slovensko

11.09.2019

Zmluva o úvere Municipálny úver - univerzál

75/002/19

20 000,00 EUR

Obec Lacková

Prima banka Slovensko

20.08.2019

Zmluva o grantovom fonde

2019

Neuvedené

Obec Lacková

Prima banka Slovensko

03.07.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

3/2019

265,20 EUR

Danka Matiová

Obec Lacková

01.07.2019

Zmluva o municipálnom úvere-Eurofondy(A) č.75/002/18 Dodatok č.1

1

62 186,64 EUR

Obec Lacková

Prima banka Slovensko

20.03.2019

Dodatok č.1

0

25,00 EUR

Norttel s.r.o

Obec Lacková

18.03.2019

Dodatok k zmluve o vykonávaní stavebného dozoru zo dňa 11.2.2016

0

Neuvedené

Stanislav Šivčo EXIM

Obec Lacková

18.03.2019

Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 8.12.2015

0

Neuvedené

Radoslav Repka

Obec Lacková

25.02.2019

Dodatok k zmluve o dielo č.JO101215-4-1

č.JO101215-4-1

Neuvedené

Premier Consulting EU

Obec Lacková

13.02.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

2/2019

23,00 EUR

Alena Compľová

Obec Lacková

05.02.2019

Zmluvao prenájme nehnuteľnosti

1/2019

Neuvedené

Obec Lacková

Rímsko-katolícka cirkev

21.01.2019

Zmluva o aktualizácii programov , systémovej podpore a licenčná zmluva

1/2019

78,00 EUR

Obec Lacková

TOPSET Solutions s.r.o

04.12.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov a spoluvlastníckych podielov k pozemkom

2018

12 689,77 EUR

AGRO-HNIEZDNE s.r.o

Obec Lacková

27.11.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

12/2018

173,00 EUR

Danka Matiová

Obec Lacková

25.10.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

11/2018

162,00 EUR

Dušan Lopatovský

Obec Lacková

04.10.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

10/2018

22,80 EUR

Obec Lacková

Jakub Galík

22.08.2018

Zmluva o budúcej zmluve uzatvorená podľa §50a OZ

1

12 689,77 EUR

AGRO-HNIEZDNE s.r.o

Obec Lacková

22.08.2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2016 MG

Dodatok č.1 k zmluve 1/2016MG

25 539,33 EUR

Obec Lacková

MG PROJEKT s.r.o

19.07.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva pozemkov

9/2018

102,80 EUR

Marcela Krafčíková

Obec Lacková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: