Navigácia

Obsah

Starosta:

 

Poslanci OZ:

Ing.Marek Gallík

 

Peter Galík

Ing.Jozef Osvald

Lukáš Štefánik

PaedDr.Danka Matiová, PhD.

Jolana  Krafčíková

 

 

Kontrolór obce:

 

Neobsadená funkcia

 

Komisie obce:

 

 

 • Komisia pre riešenie sťažností občanov:
  predseda komisie: Ing. Jozef Osvald

  členovia: Peter Galík, Jozef Krafčík, Lukáš Štefánik,
 •  
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií:
  predseda komisie: Lukáš Štefánik
 • členovia komisie: Peter Galík, Ing. Jozef  Osvald, Jozef Krafčík
 •  
 • Komisia pre ochranu živ.prostredia a ochranu pred požiarmi:
 • predseda komisie: Jozef Krafčík
 • členovia komisie: Peter Galík, Ing. Jozef  Osvald, Lukáš Štefánik