Navigácia

Obsah

Starosta:

 

Poslanci OZ:

Ing.Marek Gallík

 

Peter Galík

Ing.Jozef Osvald

Lukáš Štefánik

PaedDr.Danka Matiová, PhD.

Jolana  Krafčíková

 

 

Kontrolór obce:

 

Neobsadená funkcia

 

Komisie obce:

 

 

 • Komisia pre riešenie sťažností občanov:
  predseda komisie: Ing. Jozef Osvald

  členovia: Peter Galík, PaedDr.Danka Matiová, PhD., Lukáš Štefánik, Jolana Krafčíková
 •  
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií:
  predseda komisie: Lukáš Štefánik
 • členovia komisie: Peter Galík, PaedDr.Danka Matiová, PhD. Ing. Jozef  Osvald, Jolana  Krafčíková
 •  
 • Komisia pre ochranu živ.prostredia a ochranu pred požiarmi:
 • predseda komisie: Jolana Krafčíková
 • členovia komisie: Peter Galík, PaedDr.Danka Matiová, PhD., Ing. Jozef  Osvald, Lukáš Štefánik
 •  
 • Komisia pre sociálne veci a rodinu:
 • predseda komisie: PaedDr.Danka Matiová, PhD.
 • členovia komisie: Peter Galík, Ing. Jozef  Osvald, Lukáš Štefánik, Jolana Krafčíková