Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2022

Zápisnica z XXIII.zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 29.06.2022 Stiahnuté: 106x | 19.10.2022

Zápisnica z XXII.zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 13.05.2022 Stiahnuté: 42x | 26.07.2022

Zápisnica z XXI.zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 11.04.2022 Stiahnuté: 35x | 26.07.2022

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2021

Zápisnica z XX.zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 15.12.2021 Stiahnuté: 35x | 26.07.2022

Zápisnica z XIV.zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 26.11.2021 Stiahnuté: 27x | 26.07.2022

Zápisnica z XVIII.zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 24.9.2021 Stiahnuté: 27x | 26.07.2022

Zápisnica z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 30.6.2021 Stiahnuté: 105x | 26.10.2021

Zápisnica z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 22.4.2021 Stiahnuté: 79x | 26.10.2021

Zápisnica z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 11.03.2021 Stiahnuté: 83x | 26.10.2021

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2020

Zápisnica z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 21.2.2020 Stiahnuté: 298x | 15.04.2021

Zápisnica z IX.zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 13.3.2020 Stiahnuté: 135x | 15.04.2021

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 12.6.2020 Stiahnuté: 99x | 15.04.2021

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 26.6.2020 Stiahnuté: 90x | 15.04.2021

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 24.7.2020 Stiahnuté: 94x | 15.04.2021

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 112x | 15.04.2021

Zápisnica z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 18.12.2020 Stiahnuté: 120x | 15.04.2021

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2019

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.3.2019 Stiahnuté: 273x | 26.08.2019

Zápisnica zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 6.6.2019 Stiahnuté: 350x | 15.04.2021

Zápisnica zo V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 23.8.2019 Stiahnuté: 170x | 15.04.2021

Zápisnica z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 8.11.2019 Stiahnuté: 164x | 15.04.2021

Stránka