Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2021

Zápisnica z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 30.6.2021 Stiahnuté: 27x | 26.10.2021

Zápisnica z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 22.4.2021 Stiahnuté: 16x | 26.10.2021

Zápisnica z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková zo dňa 11.03.2021 Stiahnuté: 20x | 26.10.2021

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2020

Zápisnica z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 21.2.2020 Stiahnuté: 218x | 15.04.2021

Zápisnica z IX.zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 13.3.2020 Stiahnuté: 34x | 15.04.2021

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 12.6.2020 Stiahnuté: 37x | 15.04.2021

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 26.6.2020 Stiahnuté: 40x | 15.04.2021

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 24.7.2020 Stiahnuté: 40x | 15.04.2021

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 23.10.2020 Stiahnuté: 53x | 15.04.2021

Zápisnica z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Lacková dňa 18.12.2020 Stiahnuté: 75x | 15.04.2021

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2019

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 7.3.2019 Stiahnuté: 197x | 26.08.2019

Zápisnica zo IV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 6.6.2019 Stiahnuté: 271x | 15.04.2021

Zápisnica zo V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 23.8.2019 Stiahnuté: 105x | 15.04.2021

Zápisnica z VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 8.11.2019 Stiahnuté: 108x | 15.04.2021

Zápisnica z VII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lackovázo dňa 12.12.2019 Stiahnuté: 176x | 15.04.2021

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2018

Zápisnica z XXXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 5.11.2018 Stiahnuté: 291x | 26.08.2019

Zápisnica z USTANOVUJÚCEHO zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.11.2018 Stiahnuté: 241x | 26.08.2019

Zápisnica z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21.12.2018 Stiahnuté: 183x | 26.08.2019

Zápisnica z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11.1.2018 Stiahnuté: 411x | 07.03.2018

Zápisnica z XXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 2.3.2018 Stiahnuté: 379x | 12.06.2018

Stránka