Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2015

Zápisnica z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 04.12.2015 Stiahnuté: 475x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2014

Zápisnica z XXVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21. 02. 2014 Stiahnuté: 372x

Zápisnica z XXVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 11. 04. 2014 Stiahnuté: 416x

Zápisnica z XXVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 04. 07. 2014 Stiahnuté: 361x

Zápisnica z XXIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 24. 07. 2014 Stiahnuté: 407x

Zápisnica z XXX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 15. 08. 2014 Stiahnuté: 594x

Zápisnica z XXXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 24. 10. 2014 Stiahnuté: 408x

Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 13.12.2014 Stiahnuté: 752x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2013

Zápisnica z XVIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 15. 02. 2013 Stiahnuté: 806x

Zápisnica z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 12. 04. 2013 Stiahnuté: 401x

Zápisnica z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 25. 05. 2013 Stiahnuté: 387x

Zápisnica z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 06. 07. 2013 Stiahnuté: 393x

Zápisnica z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27. 09. 2013 Stiahnuté: 427x

Zápisnica z mimoriadneho - XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 13. 10. 2013 Stiahnuté: 351x

Zápisnica z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 22. 11. 2013 Stiahnuté: 422x

Zápisnica z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 14. 12. 2013 Stiahnuté: 341x

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2012

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 16. 02. 2012 Stiahnuté: 408x

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 29. 3. 2012 Stiahnuté: 423x

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 26. 04. 2012 Stiahnuté: 362x

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27. 06. 2012 Stiahnuté: 471x

Stránka