Navigácia

Obsah

Zápisnica

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2013

Zápisnica z XIX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 12. 04. 2013 Stiahnuté: 375x | 20.01.2017

Zápisnica z XX. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 25. 05. 2013 Stiahnuté: 360x | 20.01.2017

Zápisnica z XXI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 06. 07. 2013 Stiahnuté: 364x | 20.01.2017

Zápisnica z XXII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27. 09. 2013 Stiahnuté: 393x | 20.01.2017

Zápisnica z mimoriadneho - XXIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 13. 10. 2013 Stiahnuté: 328x | 20.01.2017

Zápisnica z XXIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 22. 11. 2013 Stiahnuté: 392x | 20.01.2017

Zápisnica z XXV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 14. 12. 2013 Stiahnuté: 319x | 20.01.2017

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2012

Zápisnica z X. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 16. 02. 2012 Stiahnuté: 385x | 20.01.2017

Zápisnica z XI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 29. 3. 2012 Stiahnuté: 398x | 20.01.2017

Zápisnica z XII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 26. 04. 2012 Stiahnuté: 337x | 20.01.2017

Zápisnica z XIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 27. 06. 2012 Stiahnuté: 440x | 20.01.2017

Zápisnica z XIV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 21. 09. 2012 Stiahnuté: 447x | 20.01.2017

Zápisnica z XV. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 09.11. 2012 Stiahnuté: 327x | 20.01.2017

Zápisnica z XVI. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.11. 2012 Stiahnuté: 373x | 20.01.2017

Zápisnica z XVII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 15.12. 2012 Stiahnuté: 364x | 20.01.2017

Zápisnice zo zasadnutí OZ 2011

Zápisnica z III. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 28.1.2011 Stiahnuté: 332x | 31.01.2017

Zápisnica z IV.zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 2.4.2011 Stiahnuté: 375x | 31.01.2017

Zápisnica z V. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 29.4.2011 Stiahnuté: 321x | 31.01.2017

Zápisnica z VI .zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 30.6.2011 Stiahnuté: 353x | 31.01.2017

Zápisnica z VII .zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lacková zo dňa 14.10.2011 Stiahnuté: 401x | 31.01.2017

Stránka