Obsah

Deň detí

Bezbariérový vstup na akciu

Akcia je vhodná pre deti

MDD Tradičné zábavné popoludnie detí a rodičov pri príležitosti dňa detí...

Dátum konania: 1. 6. 2024 začiatok od 15:00

Miesto konania: Obec Lacková , za obecným úradom

Typ akcie: šport, aktívne trávenie voľného času

Organizátor: Obec Lacková

Poznámka: Dobrovoľné vstupné

MDD