Navigácia

Obsah

Starosta:

 

Poslanci OZ:

Ing.Marek Gallík

 

Peter Galík

Stanislav Osvald

Jaroslav Szentiványi 

Andrej Štefaník

Marek Selep

 

 

Kontrolór obce:

 

Neobsadená funkcia

 

 

Komisie obce:

 

 

  • Komisia pre riešenie sťažností občanov:
    Peter Galík, Stanislav Osvald, Jaroslav Szentiványi, Andrej Štefaník, Marek Selep
      
  • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií:
    Peter Galík, Stanislav Osvald, Jaroslav Szentiványi, Andrej Štefaník, Marek Selep