Obec Lacková

Obstaranie

Výmena nefunkčných a nevyhovujúcich okien v budove "Domu kultúry“

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov úspešného uchádača: OK OKNO Profi-spol.s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Dostojovského 2805/23, 05801 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36772194

Predmet zákazky: Výmena pôvodných nefunkčných a nevyhovujúcich okien za plastové.

Cena zákazky: 3398.80 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 18.10.2013

Datum zverejnenia: 05.11.2013