Obec Lacková

Faktúra

Vytyčovacie práce IBV+ parcela KN-C 283

Identifikácia

Číslo faktúry: 2016/23

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov dodávateľa: Jozef Demura-GEODÉZIA A-D

Adresa dodávateľa: Okružná 45, Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 40320499

Predmet faktúry: Vytyčovacie práce IBV+ parcela KN-C 283

Fakturovaná suma: 130.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 28.11.2016

Dátum doručenia: 28.11.2016

Datum zverejnenia: 08.12.2016

Dokumenty