Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na rokovanie OZ 28.9.2022

Starosta obce  Lacková

 

Pozvánka

 

na  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lacková

dňa   28.9.2022 o 19.00 hod.

v budove domu kultúry

 

Program:

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice.

3. Informácia o plnení predchádzajúcich  uznesení.

4. Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania OZ.

5. Diskusia, rôzne

    Záver

 

                                                                                          Ing. Marek Gallík

                                                                                            starosta obce

Vyvesené: 22. 9. 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť