Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.03.2020

0100018896

združené poistenie majetku

81,38 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Lacková

26.03.2020

1200454

aktualizácia programov 2020

587,98 EUR

TOPSET Solutions s.r.o

Obec Lacková

26.03.2020

20200623

Vypracovanie ročného Ohlásenia a evidenčných listov odpadov

91,20 EUR

EKOS s.r.o

Obec Lacková

26.03.2020

1400388673

Hlasové služby a internet

40,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o

Obec Lacková

26.03.2020

729519349

Elektrina 02/2020

21,32 EUR

Východoslovenská energetika a.s

Obec Lacková

26.03.2020

20200454

Vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2020

232,13 EUR

EKOS s.r.o

Obec Lacková

26.03.2020

17/2020

Odborná pomoc pri vypracovaní a doplnení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

450,00 EUR

Ing.Sylvia Slavkovská

Obec Lacková

26.03.2020

220030361

Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 02/2020

36,00 EUR

LIVONEC SK,s.r.o

Obec Lacková

26.03.2020

4419009225

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

21,27 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Lacková

26.03.2020

2201105815

Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu

20,40 EUR

SOZA

Obec Lacková

26.03.2020

FVZEL20200076

Kúrenárske práce a dodanie tovaru

1 279,80 EUR

EXPOL TRADE, s.r.o.

Obec Lacková

26.03.2020

3100771418

Výmena merania

49,80 EUR

Východoslovenská energetika a.s

Obec Lacková

26.03.2020

1340331369

Hlasové služby a internet

40,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o

Obec Lacková

26.03.2020

72993348673

Elektrina 01/2020

21,32 EUR

Východoslovenská energetika a.s

Obec Lacková

26.03.2020

200700216

EkoPelety 15 kg

239,00 EUR

Nice & Mine, s.r.o.

Obec Lacková

26.03.2020

20010122

Licenčný poplatok 02/2020 - 01/2021

240,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Lacková

26.03.2020

20201015

energetický certifikát pre objekt Národná škola Lacková

380,00 EUR

Delway, s.r.o.

Obec Lacková

26.03.2020

7496812487

Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie január - február 2020

294,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s

Obec Lacková

26.03.2020

20200135

Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 01/2020

261,14 EUR

EKOS s.r.o

Obec Lacková

26.03.2020

220030115

Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac január 2020

36,00 EUR

LIVONEC SK,s.r.o

Obec Lacková

26.03.2020

4512741489

upomienka k neuhradenej faktúre

24,31 EUR

Východoslovenská energetika a.s

Obec Lacková

26.03.2020

2020028

Tlač informačného kalendáru

48,00 EUR

Anna Pavlovská

Obec Lacková

26.03.2020

2020001

Projekt UK a rozpočet pre objekt Budoba Národnej školy Lacková

80,00 EUR

Ing. Marianna Fedorková

Obec Lacková

26.03.2020

7237265322

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie január - december 2019

13,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s

Obec Lacková

26.03.2020

1370338918

Hlasové služby a internet 12/2019

47,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o

Obec Lacková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: