Navigácia

Obsah

VZN

VZN

2019

VZN 2/2020 o miestnom poplatku za odpad Stiahnuté: 44x | 17.12.2019

VZN 1/2020 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 33x | 17.12.2019

VZN č.1/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Lacková Stiahnuté: 133x | 13.02.2019

2018

VZN 1/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce aktualizacia č.2 Stiahnuté: 333x | 03.07.2018

2017

VZN 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady ... Stiahnuté: 359x | 14.02.2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 278x | 07.02.2017

VZN 4/2013 Krízové zásobovanie vodou Stiahnuté: 310x | 07.02.2017

VZN 2/2017 daň z ubytovania Stiahnuté: 301x | 07.02.2017

VZN 2/2013 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 290x | 07.02.2017

VZN 1/2017 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 309x | 07.02.2017

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnimi odpadmi... Stiahnuté: 288x | 07.02.2017

Stránka

  • 1