Navigácia

Obsah

VZN

VZN

2019

VZN č.1/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Lacková Stiahnuté: 49x | 13.02.2019

2018

VZN 1/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce aktualizacia č.2 Stiahnuté: 217x | 03.07.2018

2017

Rozpočet obce na rok 2017 Stiahnuté: 178x | 07.02.2017

VZN 1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady ... Stiahnuté: 217x | 14.02.2017

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnimi odpadmi... Stiahnuté: 175x | 07.02.2017

VZN 1/2017 o miestnej dani z nehnuteľností Stiahnuté: 197x | 07.02.2017

VZN 2/2013 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 179x | 07.02.2017

VZN 2/2017 daň z ubytovania Stiahnuté: 202x | 07.02.2017

VZN 4/2013 Krízové zásobovanie vodou Stiahnuté: 171x | 07.02.2017

Stránka

  • 1