Obec Lacková

Obstaranie

Rekonštrukcia DK v obci Lacková

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov úspešného uchádača: VPMJ s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Nová Ľubovňa 227, 06511 Nová Ľubovňa

IČO úspešného uchádača: 47226412

Predmet zákazky: Rekonštrukčné práce Domu kultúry v obci Lacková

Cena zákazky: 5927.10 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 09.04.2016

Datum zverejnenia: 21.07.2016