Obec Lacková

Objednávka

Objednávka na hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy: Objednávka na hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec

Názov objednávateľa: Obec Lacková

Adresa objednávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO objednávateľa: 00329983

Názov dodávateľa: Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Adresa dodávateľa: Chlumeckého 4,82745 Bratislava

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Objednávka na hromadné údaje z katastra nehnuteľností pre obec

Cena objednávky: 18.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing.Marek Gallík ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 31.03.2014

Datum zverejnenia: 03.04.2014

Dokumenty