Obec Lacková

Objednávka

Odstránenie havarijného stavu-rekonštrukcia podlahy sály v DK (dome kultúry)

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2016

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lacková

Adresa objednávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO objednávateľa: 00329983

Názov dodávateľa: VPMJ s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 227,06511 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 47226412

Predmet objednávky: Odstránenie havarijného stavu-rekonštrukcia podlahy sály v DK (dome kultúry)

Cena objednávky: 2500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Marek Gallík ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 01.07.2016

Datum zverejnenia: 12.01.2017

Dokumenty