Obec Lacková

Objednávka

Nákup jedálnych kupónov.

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2011

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lacková

Adresa objednávateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO objednávateľa: 00329983

Názov dodávateľa: LE CHEQUE s.r.o

Adresa dodávateľa: Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Nákup jedálnych kupónov.

Cena objednávky: 627.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Alena Kubisová ( administratívna pracovníčka )

Dátumy

Dátum objednania: 09.11.2011

Datum zverejnenia: 11.04.2012

Dokumenty