Obec Lacková

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov december 2016

Identifikácia

Číslo faktúry: 20165800

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov dodávateľa: EKOS spol.s r.o

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov december 2016

Fakturovaná suma: 136.53 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.12.2016

Dátum doručenia: 18.01.2017

Datum zverejnenia: 18.01.2017

Dokumenty