Obec Lacková

Faktúra

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2016

Identifikácia

Číslo faktúry: OPS/1855/2016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov dodávateľa: Prima Banka a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet faktúry: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2016

Fakturovaná suma: 41.34 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 21.12.2016

Dátum doručenia: 28.12.2016

Datum zverejnenia: 18.01.2017

Dokumenty