Obec Lacková

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov marec 2016

Identifikácia

Číslo faktúry: 20160957

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov dodávateľa: EKOS .r.o

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov marec 2016

Fakturovaná suma: 182.03 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.04.2016

Dátum doručenia: 21.04.2016

Datum zverejnenia: 21.07.2016

Dokumenty