Obec Lacková

Faktúra

Úhrada členského ZMOS rok 2016

Identifikácia

Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov dodávateľa: ZMOS

Adresa dodávateľa: Bezručova 9, 811 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 005846256

Predmet faktúry: Úhrada členského ZMOS rok 2016

Fakturovaná suma: 27.55 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 20.11.2015

Dátum doručenia: 02.12.2015

Datum zverejnenia: 11.04.2016

Dokumenty