Obec Lacková

Faktúra

Vykonané práce v rámci projektu "Vytvorenie a realizácia projektu revitalizácie krajiny pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Lacková"

Identifikácia

Číslo faktúry: 201202

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo č.11/2011

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov dodávateľa: DOPS s.r.o

Adresa dodávateľa: Továrenská 29/1313

IČO dodávateľa: 46211888

Predmet faktúry: Vykonané práce v rámci projektu "Vytvorenie a realizácia projektu revitalizácie krajiny pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Lacková"

Fakturovaná suma: 3840.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.02.2012

Dátum doručenia: 14.02.2012

Datum zverejnenia: 29.02.2012

Dokumenty