Obec Lacková

Faktúra

Vývoz a zneškodnenie odpadov-január 2012

Identifikácia

Číslo faktúry: 201201176

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov dodávateľa: EKOS s.r.o

Adresa dodávateľa: Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36168475

Predmet faktúry: Vývoz a zneškodnenie odpadov-január 2012

Fakturovaná suma: 171.09 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 03.02.2012

Dátum doručenia: 07.02.2012

Datum zverejnenia: 08.02.2012

Dokumenty